1. Първично посещение – стандартен обем – 30 минути – 100 лева.

2. Първично посещение – разширен обем – 60 минути – 200 лева.

3. Вторично посещение – около 15 минути – 50 лева.

4. Диагностичен пакет за определяне метод на лечение при аденом и   при  карцином на простатата – около 1-2 часа – 480 лева

5. Безплатна консултацияоколо 10 минути.

6. Урофлоуметрия – 80 лева.

7. Флексибилна уретроскопия – 150 лева.

8. Флексибилна уретроцистоскопия – 300 лева.

10. Консултация по документи първо посещение30 минути – 100 лева.

11. Консултация по документи – второ посещение 15 минути – 50 лева.

12. Консултация за избор на лечение чрез малък обем операция, неусложнена- 1000  лева. Операция извън гр. София – 1500. – 60 минути.

13. Консултация за избор на лечение чрез среден обем операция – 60 минути – 2000 лева. Операция извън гр. София – 2500лв.

14. Консултация за избор на лечение чрез голям обем операции, както и тези с лазер – 60 минути – 3000лв. Операция извън гр. София – 3500лв.

15. Второ мнение от патологоанатом – 250 лева.

16. Второ мнение на образна диагностика – Скенер и Магнитен резонанс – 250лева.

17. Заявяване на час извън работно време – събота, неделя или празничен ден – допълнително 100 лева върху извършената дейност.

18. Смяна на катетър  – обикновен или силиконов от кабинета – 100 лева.

19. Домашно посещение в София – 200 лева.