Код Наименование Цена в лв.
9126 Трансуретерално отстраняване на обструкция от уретер или бъбречно легенче 1180,00
9127 Уретерна меатотомия 1180,00
9129 Уретероскопия 1180,00
9131 Уретерна катетеризация 980,00
9132 Ултразвуково фрагментиране на уринарни камъни 1180,00
9133 Остраняване на образувание от гениталната област – малък обем 380,00
9140 Трансуретрална биопсия на простата 500,00
9141 Ексцизия на кисти на епидидима 750,00
9145 Вазотомия 1000,00
9147 Орхиектомия – едностранно 1000,00
9149 Орхипексия 900,00
9156 Уретротомия – нискостепенна стриктура 650,00
9157 Уретротомия – високостепенна стриктура 850,00
9159 Биопсия на простатна жлеза – инцизия на простата 750.00
9179 Лапароскопска радикална простатектомия при рак на простатна жлеза 6950.00
9227 Електрокоагулация на множествени кондиломи 250,00
9368 Лазерна хирургия на простата – малък обем до 45ссм 3500.00
9369 Лазерна хирургия на простата – голям обем над 45ссм 4800,00
38127 Лапароскопска аденомектомия на простатна жлеза 6500,00
38151 Обрязване на препуциум – фимоза 480,00
50251 Тур Простата – малък обем до 45ссм 1500,00
50252 Тур Простата – голям обем над 45ссм 2000,00
50292 ТУР пикочен мехур малък обем – един начален до 1см тумор 1500,00
50294 ТУР пикочен мехур голям обем – множествени тумори или един с големи размери над 1см 2000,00
50307 Трансуретрално разбиване на камъни в пикочен мехур – малък обем 1500,00
50308 Трансуретрално разбиване на камъни в пикочен мехур – малък обем, лазер 2500,00
50309 Трансуретрално разбиване на камъни в пикочен мехур – голям обем 3000,00
50310 Трансуретрално разбиване на камъни в пикочен мехур – голям обем, лазер 4000,00