Цел на сайта

Да представя възможностите на автора за диагностиката и лечението на простатната жлеза и други урологични проблеми. Да представи принципите на професионална дейност на автора. Да информира за нови диагностични и лечебни методи в урологията. Да бъде полезен на всеки, който се нуждае от задълбочена диагностика и избор на лечение на простатната жлеза и други урологични заболявания. Информацията на този сайт е на автора и произтича от неговия личен професионален опит.
Placehold

Лапароскопска аденомектомия на простатна жлеза – алтернатива на отворената операция

Световният опит препоръчва отворена класическа операция при уголемена простатна жлеза над 80 кубически сантиметра. Съвременните технологии позволяват, да се извърши лапароскопска операция на простатната жлеза. Лапароскопската операция спестява на пациента класическата оперативна рана, през която да се достигне до простатата. Раната се заменя с малки – 5-10 милиметра, отвори на коремната стена. Многократното увеличение на […]