Цел на сайта

Да представя възможностите на автора за диагностиката и лечението на простатната жлеза и други урологични проблеми. Да представи принципите на професионална дейност на автора. Да информира за нови диагностични и лечебни методи в урологията. Да бъде полезен на всеки, който се нуждае от задълбочена диагностика и избор на лечение на простатната жлеза и други урологични заболявания. Информацията на този сайт е на автора и произтича от неговия личен професионален опит.
Placehold

ПРЕДИ ПОСЕЩЕНИЕ – МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ВЪВ ВАШ ИНТЕРЕС

Профилактичен преглед – за пациенти без оплаквания. Очаквано време за посещение – около 30 минути. Цена 100 лева. В прегледа влиза и един метод ехография, ако е необходима. Другите пациенти – тези с оплаквания, с провеждане на лечение и/или с обсъждане на документи, както и пациенти, които се нуждаят от определяне на метод на лечение […]