Цел на сайта

Да представя възможностите на автора за диагностиката и лечението на простатната жлеза и други урологични проблеми. Да представи принципите на професионална дейност на автора. Да информира за нови диагностични и лечебни методи в урологията. Да бъде полезен на всеки, който се нуждае от задълбочена диагностика и избор на лечение на простатната жлеза и други урологични заболявания. Информацията на този сайт е на автора и произтича от неговия личен професионален опит.
Placehold

За генетичния уринен тест SelectMDx – „течна биопсия“

Първият генетичен тест чрез изследване на урина за откриване на рак на простатната жлеза е тестът РСА3. Той дава информация в проценти вероятност за рак на жлезата без значение, каква хистологична степен може да бъде. Тестът SelectMDx е диагностичен метод на същия принцип, но дава информация за процент вероятност за рак на простата с хистологична […]