Цел на сайта

Да представя възможностите на автора за диагностиката и лечението на простатната жлеза и други урологични проблеми. Да представи принципите на професионална дейност на автора. Да информира за нови диагностични и лечебни методи в урологията. Да бъде полезен на всеки, който се нуждае от задълбочена диагностика и избор на лечение на простатната жлеза и други урологични заболявания. Информацията на този сайт е на автора и произтича от неговия личен професионален опит.
Placehold

ПРЕДИ ПОСЕЩЕНИЕ – МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ВЪВ ВАШ ИНТЕРЕС. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНИ ОТ 1 МАРТ 2023 ГОДИНА.

Промяна на цените на следните дейности: Флексибилна уретроцистоскопия – от 250 лева на 300лв. Урофлоуметрия – от 60лв на 80 лв. Преглед с два ехографа – от 150лв. на 200лв. Пакетната цена от 400 лева се променя на 450лв. – преглед, два ехографа, урофлоуметрия, уретроцистоскопия/ спрямо новите цени по отделно възлизат на 580лв./ Запазват се […]