Моля, информирайте се за предстоящото Ви посещение! Може да обсъдите Вашия преглед с уролога по време на срещата Ви. Посочените диагностични методи са възможни и са в интерес на Вашата диагноза и здраве. Все пак това не Ви задължава, да се подложите на тях. Дейностите в урологичния кабинет се извършват в полза на задълбочена диагностика и адекватен избор на лечение за пациента.

 

1. Първично посещение – стандартен обем.

Очаквано време за посещение – 30 минути. 

Стойност на дейността – 80 лева.

/Подходящо за пациенти, които се преглеждат за първи път при уролог, профилактично, със или без оплаквания/

Цел на дейността  – Да определи урологичното състояние на пациента към момента на прегледа.

Включва една или няколко от следните дейности по преценка на извършващия лекар и съгласието на пациента – физикален преглед на външни полови органи и простатна жлеза при мъжа, абдоминална ехография на пикочна система, трансректална ехография на простата, обсъждане на резултати от изследване на урина, пълна кръвна картина, креатинин, туморен маркер за простата – ПСА. 

Посещението не включва и няма за цел да обсъжда други параклинични и образни изследвания, извършвани в миналото. 

Първичен преглед при мъж до 40 годишна възраст – анамнеза, физикален преглед на външни полови органи, по показания и простатна жлеза чрез ректално туширане, абдоминална ехография на бъбреци и пикочен мехур, трансректална ехография на простата с определяне на обем и остатъчна урина в пикочния мехур.

Първичен преглед при мъж на 40 и повече годишна възраст – анамнеза, физикален преглед на външни полови органи, корем и простатна жлеза чрез ректално туширане, абдоминална ехография на бъбреци и пикочен мехур, трансректална ехография на простата с определяне на обем и остатъчна урина в пикочния мехур.

Първичен преглед на пациентка над 18 годишна възраст – анамнеза, физикален преглед за статус на коремна стена, абдоминална ехография на бъбреци и пикочен мехур.

 

2. Първично посещение – разширен обем. 

Очаквано време за посещение – 60 минути. 

Стойност на дейността – 120 лева.

/Подходящо за пациенти, които се преглеждат за пореден път при уролог и желаят обсъждане на значителен обем стари изследвания или резултати от други урологични прегледи, изследвания или проведени операции/

Има за цел, да определи сегашното урологично състояние на пациента и да обсъди стари изследвания и резултати, свързани с настоящото състояние. Включва всичко от стандартен обем първично посещение с посочените методи по преценка на извършващия лекар и съгласието на пациента.

 

3. Вторично посещение.

 Очаквано време 15 до 30 минути. 

 Стойност на дейността – 40 лева.

/Подходящо за пациенти, които се налага да представят повторно изследване и/или повторен преглед, произтичащи от първичното посещение. Този преглед се извършва около 30 дни от първичното посещение/

Цел на дейността – Сравняване на диагностичен параметър от първичното посещение чрез разпит /анамнеза/ на пациента, физикален преглед, контролна, с ограничен обем ехография или обсъждане на контролни изследвания, друго уточняване.

 

4. Диагностичен пакет за определяне метод на лечение при аденом и при  карцином на простатата. Прилага се и при диагностика на пикочен мехур, както и на пациенти с проблеми на горен уринарен тракт.

Очаквано време за дейността – 2 часа.

Стойност на дейността – 300лева.

Включва: първичен преглед с обсъждане на всички необходими за диагнозата изследвания, урофлоуметрия, флексибилна уретроцистоскопия.

/Подходящо е за пациенти, които желаят да получат нашето мнение и направят избор за метод на оперативно лечение – операция на простатата. Извършва се обстоен урологичен преглед с обсъждане. Лекарят запознава пациента с възможните методи на оперативно лечение. 

Внимание: тази дейност не се заплаща от пациент, който е решил, да бъде консултиран и лекуван от доц. Генадиев по кодове 12, 13 и 14. Същото се отнася и за тези пациенти, които вземат това решение в срок от 30 дни от извършения преглед. С този регламент даваме възможност на пациента да потърси и получи обосновано второ мнение за своето лечение и оценяваме неговия избор на лекар.

 

5. Безплатна консултация.

Очаквано време около 15 минути.

Цел на дейността е, да осигури възможност за кратка среща с пациент или негов близък за обсъждане на изследвания или решение за извършване на дейност. Прилага се и при получаване на епикриза или резултати, както и при други споразумения за извършена дейност от лекаря.

 

6. Урофлоуметрия – 60 лева.

7. Флексибилна уретроскопия – 120 лева.

8. Флексибилна уретроцистоскопия – 250 лева.

9. Уринен неинвазивен генетичен тест за рак на простатна жлеза – 1200 лева. 

 

10. Консултация по документи първо посещение 

Очаквано време 30 минути.

Стойност на дейността – 80 лева.

Включва обсъждане на извършени изследвания и назначаване на нови във връзка с лечението.

/Подходящо за пациенти или техни близки, които искат да получат нашето мнение, без извършване на преглед. Най-често това налага повече от една среща или уточняване по друг начин/ 

 

11. Консултация по документи – второ посещение

Очаквано време 30 минути.

Стойност на дейността – 40 лева.

Включва обсъждане на извършени изследвания и заключение за поведението.

/Подходящо за пациенти или техни близки, които ще получат окончателно заключение, свързано с първо посещение-консултация/ 

 

12. Консултация за избор на лечение чрез малък обем операция, неусложнена

Стойност на дейността – 500 – 800 лева. 

Очаквано време за посещение – 60 минути.

Консултацията включва извършване по преценка на уролога на необходимия преглед и диагностика – ехография, уретроцистоскопия, урофлоуметрия. 

Обсъждане на лечението, резултати, възстановяване и наблюдение в 30 дневен следоперативен период. 

/Подходящо за пациенти, на които предстои оперативно лечение на малък обем, неусложнена диагноза/ 

Дейности по код 12:

– Биопсия на простата

– Циркумцизио при фимоза и къс френулум

– Хидроцеле – едностранно

– Уретротомия неусложнена – изключва лазерна уретротомия

– Друга скротална едностранна хирургия, неусложнена

– Поставяне на стент в уретер – неусложнена

– Отстраняване на стент от пикочен мехур чрез цистоскопия – неусложнена

– Други трансуретрални операции

 

13. Консултация за избор на лечение чрез среден обем операция

Очаквано време за посещение – 60 минути.

Стойност на дейността – 800 – 1000 лева. 

/Подходящо за пациенти, на които предстои оперативно лечение на среден обем, неусложнена диагноза/ 

Консултацията включва извършване по преценка на уролога на необходимия преглед и диагностика – ехография, уретроцистоскопия, урофлоуметрия. Обсъждане на лечението, резултати, възстановяване и наблюдение в 30 дневен следоперативен период. 

Дейности по този код /13/:

– Уретротомия – усложнена, рецидивна

– Малък обем трансуретрална операция на простата – инцизия, вапоризация, други

– Малък обем трансуретрална резекция на тумор в пикочен мехур, без инстилиране на медикамент в пикочния мехур

– Малък обем трансуретрална литотрипсия на камък в пикочен мехур

– Малък обем друга операция на пикочен мехур – дивертикул, уретероцеле, други.

– Хидроцеле двустранно

– Други дейности

 

14. Консултация за избор на лечение чрез голям обем операции, както и тези с лазер 

Очаквано време за посещение – 60 минути.

Стойност на дейността – 1500-2000 лева. 

Консултацията може да включва извършване на необходимия преглед и диагностика – ехография, уретроцистоскопия, урофлоуметрия.

Консултацията не включва: биопсия на простата и генетичен тест.

Дейности по този код/14/: 

– Консултация за избор на лапароскопска операция при карцином/рак/ на простата – лапароскопска радикална простатектомия.

– Консултация за избор на лапароскопска операция при доброкачествено увеличена простата -аденом на простата – лапароскопска аденомектомия 

– Консултация за избор на лечение за трасуретрална операция на голям обем /над 60ссм/ простатна жлеза за дезобструкция на урината / за спонтанно уриниране/ при аденом и/или при карцином. Не се прилага за лечение на карцином на простата.

– Консултация за избор на лечение голям обем операция с лазер – включва всеки вид лазерна операция, без значение на вида лазер.

– Консултация за избор на лечение при тежка стриктура на уретрата с поставяне на стент на един етап.

– Консултация за избор на лечение на камък в уретер с лазер.

– Консултация за избор на лечение чрез други голям обем операции

 

15. Консултация за избор на екстракорпорална литотрипсия на камък в бъбрек или уретер – неусложнен – 200 лева

16. Консултация за консервативно лечение на уроинфекция при мъж и жена – неусложнена, с банална флора – 200 лева

17. Консултация за консервативно лечение на уроинфекция при мъж и жена – усложнена, с банална флора, не включва последен клас антибиотик при резистентна флора, не включва произтичащи от състоянието на болния хирургични манипулации и операции от всеки вид и обем. Не включва лечение на произтичащи от състоянието на болния усложнения на други органи и системи – 500 лева.

18. Консултация – обсъждане от група различни по специалност лекари: уролог, лъчетерапевт, патологоанатом, специалист образна диагностика, както и с други специалисти, на проведени изследвания и резултати при рак на простатата, пикочния мехур и други органи от пикочополовата система при мъжа и пикочната система при жената.

Очаквано време за получаване на резултат – 24 часа.

Стойност на дейността – минимално 200лв, с нарастване на цената до крайна цена според броя на специалистите в обсъждането/100лв за всеки от специалистите/ 

Не включва ново обработване на хистологични резултати. Не включва урологична диагностика. Може да се включи първичен преглед и ехография по преценка на лекаря. 

Консултацията има за цел, да определи диагнозата и поведението за лечение на пациента. Може да бъде извършена без присъствие на пациента. Насрочва се среща с пациента при готово заключение.

Пациентът ще бъде информиран предварително от необходимостта за други специалисти. Те ще бъдат ангажирани след одобрението и съгласието на пациента.

При непълни или неинформативни извършени външни изследвания и манипулации – това ще бъде отразено изрично, както и неговото отношение към крайния продукт на посещението.

19. Консултация за избор на лечение при рак на простатата чрез радиотерапия – лъчелечение. 

Стойност на дейността – 900 лева.

Цел на консултацията е обсъждане за извършване на лечение чрез лъчетерапия – външна или интерстициална.

Консултацията може да включва извършване на необходимия преглед и диагностика – ехография, уретроцистоскопия, урофлоуметрия.

Консултацията не включва: биопсия на простата и резултат от нея, също и генетичен тест, както и всички други образни или параклинични изследвания във връзка с диагнозата и лечението.

Извършва се без присъствието на болния, с изключение на необходимите урологични прегледи и изследвания. Насрочва се среща с пациента при готово заключение.

20. Консултация за избор на лечение, некласифицирано по-горе:

Стойност на дейността – от 200 до 2000 лева.

 

Забележка: Смяна на уретрален катетър, първична катетеризация на пикочен мехур, се извършват по код 1 – Първично посещение. Стандартен латексов катетър и консумативи се осигуряват от кабинета. При желание на пациента за силиконов или друг катетър, моля, да се уточни предварително. При пациенти със стеснен пикочен канал – уретра – независимо по какъв повод – предишни операции на простата и/или уретра, при неуспешно първоначално катетеризиране, се извършва уретроскопия по код 12. преди поставяне на втори катетър. При преценка на сложността, пациентът може да бъде насочен към болнично заведение.