Моля, информирайте се за предстоящото Ви посещение! Може да обсъдите Вашия преглед с уролога по време на срещата ви. Посочените диагностични методи са възможни и са в интерес на Вашата диагноза и здраве. Все пак това не Ви задължава, да се подложите на тях. Дейностите в урологичния кабинет се извършват в полза на задълбочена диагностика и адекватен избор на лечение за пациента.

 

1. Първично посещение – стандартен обем.

Очаквано време за посещение – 30 минути. 

Стойност на дейността – 100 лева.

/Подходящо за пациенти, които се преглеждат за първи път при уролог, профилактично, без оплаквания/

Цел на дейността  – Да определи урологичното състояние на пациента към момента на прегледа.

Включва една или няколко от следните дейности по преценка на извършващия лекар и съгласието на пациента – физикален преглед на външни полови органи и простатна жлеза при мъжа, абдоминална ехография на пикочна система, трансректална ехография на простата, обсъждане на: готови за прегледа резултати от изследване на урина, пълна кръвна картина, креатинин, туморен маркер за простата – ПСА. 

Посещението не включва и няма за цел, да обсъжда други параклинични и образни изследвания, извършвани в миналото. 

Първичен преглед при мъж до 40 годишна възраст – анамнеза, физикален преглед на външни полови органи, по показания и простатна жлеза чрез ректално туширане, абдоминална ехография на бъбреци и пикочен мехур, трансректална ехография на простата с определяне на обем и остатъчна урина в пикочния мехур.

Първичен преглед при мъж на 40 и повече годишна възраст – анамнеза, физикален преглед на външни полови органи, корем и простатна жлеза чрез ректално туширане, абдоминална ехография на бъбреци и пикочен мехур, трансректална ехография на простата с определяне на обем и остатъчна урина в пикочния мехур.

Първичен преглед на пациентка над 18 годишна възраст – анамнеза, физикален преглед за статус на коремна стена, абдоминална ехография на бъбреци и пикочен мехур.

 

2. Първично посещение – разширен обем. 

Очаквано време за посещение – 60 минути. 

Стойност на дейността – 150 лева.

/Подходящо за пациенти, които се преглеждат за пореден път при уролог и желаят обсъждане на значителен обем стари изследвания или резултати от други урологични прегледи, изследвания или проведени операции/

Има за цел, да определи сегашното урологично състояние на пациента и да обсъди стари изследвания и резултати, свързани с настоящото състояние. Включва всичко от стандартен обем първично посещение с посочените методи по преценка на извършващия лекар и съгласието на пациента.

 

3. Вторично посещение.

 Очаквано време 15 до 30 минути. 

 Стойност на дейността – 50 лева.

/Подходящо за пациенти, които се налага да представят повторно изследване и/или повторен преглед, произтичащи от първичното посещение. Този преглед се извършва около 30 дни от първичното посещение/

Цел на дейността – Сравняване на диагностичен параметър от първичното посещение чрез разпит /анамнеза/ на пациента, физикален преглед, контролна, с ограничен обем ехография или обсъждане на контролни изследвания, друго уточняване.

 

4. Диагностичен пакет за определяне метод на лечение при аденом и при  карцином на простатата. Прилага се и при диагностика на пикочен мехур, както и на пациенти с проблеми на горен уринарен тракт.

Очаквано време за дейността – 2 часа.

Стойност на дейността – 400 лева.

Включва: първичен преглед с обсъждане на всички необходими за диагнозата изследвания, урофлоуметрия, флексибилна уретроцистоскопия.

/Подходящо е за пациенти, които желаят да получат нашето мнение и направят избор за метод на оперативно лечение – операция на простатата. Извършва се обстоен урологичен преглед с обсъждане. Лекарят запознава пациента с възможните методи на оперативно лечение. 

 

5. Безплатна консултация.

Очаквано време около 15 минути.

Цел на дейността е, да осигури възможност за кратка среща с пациент или негов близък за обсъждане на изследвания или решение за извършване на дейност. Прилага се и при получаване на епикриза или резултати, както и при други споразумения за извършена дейност от лекаря.

 

6. Урофлоуметрия – 60 лева.

7. Флексибилна уретроскопия – 120 лева.

8. Флексибилна уретроцистоскопия – 250 лева.

9. Уринен неинвазивен генетичен тест за рак на простатна жлеза – 1200 лева. 

 

10. Консултация по документи първо посещение 

Очаквано време 30 минути.

Стойност на дейността – 100 лева.

Включва обсъждане на извършени изследвания и назначаване на нови във връзка с лечението.

/Подходящо за пациенти или техни близки, които искат да получат нашето мнение, без извършване на преглед. Най-често това налага повече от една среща или уточняване по друг начин/ 

 

11. Консултация по документи – второ посещение

Очаквано време 30 минути.

Стойност на дейността – 50 лева.

Включва обсъждане на извършени изследвания и заключение за поведението.

/Подходящо за пациенти или техни близки, които ще получат окончателно заключение, свързано с първо посещение-консултация/ 

 

12. Консултация за избор на лечение чрез малък обем операция, неусложнена

Стойност на дейността – 500  лева. 

Операция извън гр. София – 1000.

Очаквано време за посещение – 60 минути.

Консултацията включва извършване по преценка на уролога на необходимия преглед и диагностика – ехография, уретроцистоскопия, урофлоуметрия. 

Обсъждане на лечението, резултати, възстановяване и наблюдение в 30 дневен следоперативен период. 

/Подходящо за пациенти, на които предстои оперативно лечение на малък обем, неусложнена диагноза/ 

Дейности по код 12:

– Биопсия на простата

– Циркумцизио при фимоза и къс френулум

– Хидроцеле – едностранно

– Уретротомия неусложнена – изключва лазерна уретротомия

– Друга скротална едностранна хирургия, неусложнена

– Поставяне на стент в уретер – неусложнена

– Отстраняване на стент от пикочен мехур чрез цистоскопия – неусложнена

– Други трансуретрални операции

 

13. Консултация за избор на лечение чрез среден обем операция

Очаквано време за посещение – 60 минути.

Стойност на дейността – 1000 лева. 

Операция извън гр. София – 1500лв.

/Подходящо за пациенти, на които предстои оперативно лечение на среден обем, неусложнена диагноза/ 

Консултацията включва извършване по преценка на уролога на необходимия преглед и диагностика – ехография, уретроцистоскопия, урофлоуметрия. Обсъждане на лечението, резултати, възстановяване и наблюдение в 30 дневен следоперативен период. 

Дейности по този код /13/:

– Уретротомия – усложнена, рецидивна

– Малък обем трансуретрална операция на простата – инцизия, вапоризация, други

– Малък обем трансуретрална резекция на тумор в пикочен мехур, без инстилиране на медикамент в пикочния мехур

– Малък обем трансуретрална литотрипсия на камък в пикочен мехур

– Малък обем друга операция на пикочен мехур – дивертикул, уретероцеле, други.

– Хидроцеле двустранно

– Други дейности

 

14. Консултация за избор на лечение чрез голям обем операции, както и тези с лазер 

Очаквано време за посещение – 60 минути.

Стойност на дейността – 2000лв. 

Операция извън гр. София – 3000лв.

Консултацията може да включва извършване на необходимия преглед и диагностика – ехография, уретроцистоскопия, урофлоуметрия.

Консултацията не включва: биопсия на простата и генетичен тест.

Допълнително заплащане за лапароскопски консуматив – 1500-2000 лева.

Дейности по този код/14/: 

– Консултация за избор на лапароскопска операция при карцином/рак/ на простата – лапароскопска радикална простатектомия.

– Консултация за избор на лапароскопска операция при доброкачествено увеличена простата -аденом на простата – лапароскопска аденомектомия 

– Консултация за избор на лечение за трасуретрална операция на голям обем /над 60ссм/ простатна жлеза за дезобструкция на урината / за спонтанно уриниране/ при аденом и/или при карцином. Не се прилага за лечение на карцином на простата, а само за възстановяване на уринирането.

– Консултация за избор на лечение голям обем операция с лазер – включва всеки вид лазерна операция, без значение на вида лазер.

– Консултация за избор на лечение при тежка стриктура на уретрата с поставяне на стент на един етап.

– Консултация за избор на лечение на камък в уретер с лазер.

– Консултация за избор на лечение чрез други голям обем операции

 

15. Консултация за избор на екстракорпорална литотрипсия на камък в бъбрек или уретер – неусложнен – 200 лева

16. Консултация за консервативно лечение на уроинфекция при мъж и жена – неусложнена, с банална флора – 200 лева

17. Консултация за консервативно лечение на уроинфекция при мъж и жена – усложнена, с банална флора, не включва последен клас антибиотик при резистентна флора, не включва произтичащи от състоянието на болния хирургични манипулации и операции от всеки вид и обем. Не включва лечение на произтичащи от състоянието на болния усложнения на други органи и системи – 500 лева. Лечение извън гр. София – 1000лв.

18. Консултация – обсъждане от група различни по специалност лекари: уролог, лъчетерапевт, патологоанатом, специалист образна диагностика, както и с други специалисти, на проведени изследвания и резултати при рак на простатата, пикочния мехур и други органи от пикочополовата система при мъжа и пикочната система при жената.

Очаквано време за получаване на резултат – 24 часа.

Стойност на дейността – минимално 200лв, с нарастване на цената до крайна цена според броя на специалистите в обсъждането/100лв за всеки от специалистите/ 

Не включва ново обработване на хистологични резултати. Не включва урологична диагностика. Може да се включи първичен преглед и ехография по преценка на лекаря. 

Консултацията има за цел, да определи диагнозата и поведението за лечение на пациента. Може да бъде извършена без присъствие на пациента. Насрочва се среща с пациента при готово заключение.

Пациентът ще бъде информиран предварително от необходимостта за други специалисти. Те ще бъдат ангажирани след одобрението и съгласието на пациента.

При непълни или неинформативни извършени външни изследвания и манипулации – това ще бъде отразено изрично, както и неговото отношение към крайния продукт на посещението.

19. Консултация за избор на лечение при рак на простатата чрез радиотерапия – лъчелечение. 

Стойност на дейността – 900 лева. 

Операция извън гр. София – 1200лв.

Цел на консултацията е обсъждане за извършване на лечение чрез лъчетерапия – външна или интерстициална – Брахитерапия на простатна жлеза.

Консултацията не включва: биопсия на простата и резултат от нея, също и генетичен тест, както и всички други образни или параклинични изследвания във връзка с диагнозата и лечението.

Извършва се без присъствието на болния, с изключение на необходимите урологични прегледи и изследвания. Насрочва се среща с пациента при готово заключение.

20. Консултация за избор на лечение, некласифицирано по-горе:

Стойност на дейността – от 200 до 2000 лева.

21. Индивидуален час извън работен график Към съответната цена се добавят 100лв

Например преглед 100 с добавяне на 100лв, общо 200лв.

22. Домашно посещение в района на гр. София 150 лева

Не включва манипулации, с изключение на поставяне на уретрален катетър/неусложнен/

Забележка: Смяна на уретрален катетър, първична катетеризация на пикочен мехур, се извършват по код 1 – Първично посещение. Стандартен латексов катетър и консумативи се осигуряват от кабинета. При желание на пациента за силиконов или друг катетър, моля, да се уточни предварително. При пациенти със стеснен пикочен канал – уретра – независимо по какъв повод – предишни операции на простата и/или уретра, при неуспешно първоначално катетеризиране, се извършва уретроскопия по код 12. преди поставяне на втори катетър. При преценка на сложността, пациентът може да бъде насочен към болнично заведени

  Дейност Очаквано Време Ценалева Цел Съдържание Подходящо за
1 Първично посещение – стандартен обем

 

30 минути

 

100 урологично състояние на пациента към момента на прегледа Външна ехография

Трансректална ехография

Преглед

Обсъждане основни изследвания

пациенти, които се преглеждат за първи път при уролог, профилактично, без оплаквания

 

2

 

Първично посещение – разширен обем

 

60 минути

 

150

 

сегашното урологично състояние на пациента и да обсъди стари изследвания и резултати, свързани с настоящото състояние

 

Стандартно плюс обсъждане на резултати от извършени образни и патологични изследвания за пациенти, които се преглеждат за пореден път при уролог и желаят обсъждане на значителен обем стари изследвания или резултати от други урологични прегледи, изследвания или проведени операции

 

3 Вторично посещение

 

15 до 30 минути

 

50

 

Сравняване на диагностичен параметър от първичното посещение

 

за пациенти, които се налага да представят повторно изследване и/или повторен преглед, произтичащи от първичното посещение

 

4 Диагностичен пакет 

 

Около

2 часа

 

400

 

Диагностика за избор на вида на операция първичен преглед с обсъждане на всички необходими за диагнозата изследвания, извършване на урофлоуметрия, флексибилна уретроцистоскопия

 

за пациенти, които желаят да направят избор за метод на оперативно лечение

 

5 Индивидуален час извън работен график Към съответната цена се добавят 100лв

Например преглед 100 с добавяне на 100лв, общо 200лв.

6 Домашно посещение в района на гр. София 150 лева

Не включва манипулации, с изключение на поставяне на уретрален катетър/неусложнен/

Консултации за извършване на лечение
1 Консултация за избор на лечение чрез малък обем операциянеусложнена

 

500 лева.

 

Операция извън гр. София – 1000лв.

 

Биопсия на простата

Циркумцизио при фимоза и къс френулум

Хидроцеле – едностранно

Уретротомия неусложнена – изключва лазерна уретротомия

Друга скротална едностранна хирургия, неусложнена

Поставяне на стент в уретер – неусложнена

Отстраняване на стент от пикочен мехур чрез цистоскопия – неусложнена

Други трансуретрални операции

2 Консултация за избор на лечение чрез среден обем операция

 

1000 лева.

 

Операция извън гр. София – 1500лв

 

Уретротомия – усложнена, рецидивна

Малък обем трансуретрална операция на простата – инцизия, вапоризация, други

Малък обем трансуретрална резекция на тумор в пикочен мехур, без инстилиране на медикамент в пикочния мехур

Малък обем трансуретрална литотрипсия на камък в пикочен мехур

Малък обем друга операция на пикочен мехур – дивертикул, уретероцеле, други.

Хидроцеле двустранно

Други дейности

 

3 Консултация за избор на лечение чрез голям обем операции, както и тези с лазер 

 

2000 лева.

Операция извън гр. София – 3000лв.

Допълнително заплащане за лапароскопски консуматив – 1500-2000 лева.

 

лапароскопска операция при карцином/рак/ на простата – лапароскопска радикална простатектомия.

лапароскопска операция при доброкачествено увеличена простата -аденом на простата – лапароскопска аденомектомия

трансуретрална операция на голям обем /над 60ссм/ простатна жлеза за дезобструкция на урината / за спонтанно уриниране/ при аденом и/или при карцином.

лечение голям обем операция с лазер – включва всеки вид лазерна операция, без значение на вида лазер.

лечение при тежка стриктура на уретрата с поставяне на стент на един етап.

лечение на камък в уретер с лазер.

лечение чрез други голям обем операции

 

4 Консултация за консервативно лечение на уроинфекция

 

500 лева

 

Лечение извън гр. София – 1000лв

 

уроинфекция при мъж и жена – усложнена, с банална флора, не включва последен клас антибиотик при резистентна флора, не включва произтичащи от състоянието на болния хирургични манипулации и операции от всеки вид и обем.

Не включва лечение на произтичащи от състоянието на болния усложнения на други органи и системи – операция на тестис, поставяне на стент в уретер и други помощни на лечението манипулации

 

5 Консултация за избор на лечение при рак на простатата чрез радиотерапия – лъчелечение

 

900 лева.

Операция извън гр. София – 1400лв

 

Цел на консултацията е обсъждане за извършване на лечение чрез лъчетерапия – външна или интерстициална – Брахитерапия на простатна жлеза.

 

 

 

Забележка: Цените за консултации за избор на лечение са препоръчителни и не са условие за лечението.