Защото мога да получа задълбочена и добре документирана диагноза на простатата. Това ще ми послужи за второ мнение, а и за сравнение в бъдеще. Мога да разчитам и на ранна диагностика за рак на простатата, ако се появят съмнения за такава.

Доцент д-р Цветин Генадиев има повече от 25 години урологичен стаж предимно за диагностика и лечение на простатата, с което е затворил кръга в практиката си на диагнозата и лечението на простатата. Той извършва целия обем урологична диагностика на простата и предлага избор на операция. Доц. Генадиев има опит с класическа, роботизирана, лапароскопска радикална простатектомия, трансперитонеална и екстраперитонеална техника. Лазерна енуклеация и лазерно изпаряване на простатата. Лапароскопска аденомектомия на простата. Класическа отворена аденомектомия на простата. Доц. Генадиев е въвел и брахитерапията на рака на простатата в страната. Ето защо мога да получа информирано обсъждане и заключение за избор на операция.

„Диагнозата определя лечението. Лекарят диагностицира така, както може и би лекувал. Това са двете страни на една монета.“ Цв. Генадиев