Първият генетичен тест чрез изследване на урина за откриване на рак на простатната жлеза е тестът РСА3. Той дава информация в проценти вероятност за рак на жлезата без значение, каква хистологична степен може да бъде.

Тестът SelectMDx е диагностичен метод на същия принцип, но дава информация за процент вероятност за рак на простата с хистологична степен по класификацията на Доналд Глисън – сбор 7 до 10. Ето защо е наречен „течна биопсия“. Ракът на простатната жлеза със сбор по Глисън 7 до 10 е от значение за здравето на пациента повече, отколкото сбор 6 и под 6 по същата класификация. Този факт прави теста SelectMDx подходящ за пациенти, при които се обсъжда провеждане на първа или повторна биопсия на простата.

Резултатът от теста може да бъде:

  1. Процент вероятност за рак, част от които за Глисън 7.
  2.  Много нисък риск за рак, което означава 98 % отсъствие на рак със сбор 7 по Глисън. За отсъствие на рак със сбор по Глисън 8 до 10, процентът достоверност на резултата нараства до 99 %.

Това означава, че този уринен тест има роля при пациенти, за които се решава извършване на биопсия на простатна жлеза. Ако тестът е отрицателен – биопсията може да не се провежда. Ако тестът е положителен – урологът решава, дали да извърши биопсия. Положителният тест не означава сигурно наличие на рак на простата. Все още не е установено, какви проценти вероятност от теста задължават извършване на биопсия.

Внимание: Уринният тест SelectMDx се извършва по преценка на уролога.

Ролята на този тест не отменя другите диагностични методи, но може да ги оптимизира. Тестът има роля преди всичко при стойности на ПСА до 10нг/мл, в така наречената „сива зона“, от 4 до 10. В тези стойности на ПСА простатната жлеза има различни състояния, които повишават маркера. При стойности на общия ПСА над 10, и при изключване на други клинични състояния на простатата, по-често се среща карцином на жлезата. Ето защо тестът в тези случаи не винаги е диагностичен метод на избор.

Как протича извършването на теста

Пациентът получава и се запознава с информацията за теста. Подписва в два екземпляра информирано съгласие. Във формуляра се нанасят данните на пациента, неговия общ ПСА, данните от ректалното туширане, обема на простатната жлеза измерен с ехограф, наследственост за рак на простата. Извършва се масаж на простатата, след което пациентът уринира през специален за теста контейнер. Контейнерът отнема първата струя на урината, която съдържа попаднал в пикочния канал генетичен материал от простатен секрет. Контейнерът се маркира с индивидуален за пациента код и се изпраща извън страната. След 5 до 7 дни се получава протокол с резултат от теста. Протоколът се обсъжда с пациента. Пациентът получава протокола и поименна фактура за извършеното заплащане.