Д-р Цветин Генадиев има 24 годишен лекарски стаж по специалността Урология. Придобита специалност през 1998г във ВМА София, Катедра по Урология. През 2003г въвежда лапароскопската техника в урологията, през 2005 въвежда лапароскопската радикална простатектомия. Участва в екип за въвеждане и утвърждаване на общ и свободен простатоспецифичен антиген и приложението на съотношението им в практиката. През 2007 защитава докторска дисертация на тема лапароскопска лимфна дисекция при рак на простата. През 2010г придобива научно звание доцент по Урология към Факултета по Медицина на СУ Св. Св. Климент Охридски, гр. София. През 2011г. извършва първата самостоятелна- без ментор- Да Винчи робот асистирана радикална простатектомия и скоро след това първата екстраперитонеална такава операция. През 2009г. ръководи урологичен екип във въвеждането на Високодозовата брахитерапия при рака на простатата в нашата страна и извършва първите процедури със своя екип до завършването на проекта и утвърждаване на метода в практиката. През 2012г. заедно с ръководството на болница Вита основава първия Простата център в страната, в който започват и първите операции с тулиев лазер в урологията.