Всеки преглед започва с кратък разговор, по време на който пациентът първо споделя повода за посещението си – оплаквания или на профилактичен преглед. След това лекарят задава конкретни за предстоящия преглед въпроси, както и такива, свързани с общото състояние и прекарани заболявания на пациента, какви лекарства приема и по какъв повод. След този разговор, който ние наричаме анамнеза, се преминава към физикалния преглед – без апаратура. След него се преминава към ехография, чрез която се изобразяват органите на пикочната система – бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза. В някои случаи се извършва ехография и на тестисите. След външната ехография се извършва и ендоректална или трансректална ехография на простатата, която е стандартизирана в моята ежедневна практика. След това обсъждам изследванията, прегледа, ехографията и симптомите на пациента, за да направя заключение за поставяне на диагноза. След диагнозата следва препоръка за последващо действие – лечение, наблюдение, контролен преглед или насока към друг специалист.

Прегледът на простатната жлеза има за цел да установи дали има съмнение за рак на простатата и дали състоянието на простатната жлеза нарушава здравето и качеството на живот на пациента. За тази цел в практиката най-често се прилагат общ ПСА, ректално туширане и абдоминална ехография. Тези методи са достатъчни за един контролен преглед, но не са достатъчни за решение за биопсия на простата или за избор на оперативен метод. В моята практика препоръчвам на пациентите, да изследват общ и свободен ПСА, ректално туширане, трансектална и абдоминална ехография. При неясна диагноза препоръчвам и Магнитнорезонансна томография, популярна като Ядрено магнитен резонанс, на простатна жлеза.

В подбрани случаи препоръчвам и извършвам на пациентите уринен генетичен тест SelectMDx. Той служи за определяне, кой пациент не се нуждае от биопсия на простатната жлеза.

Резултатите от извършените методи се документират, за да послужат на пациента и други лекари в бъдеще.

При избор на метод за оперативно лечение препоръчвам и извършвам на пациента ендоскопска диагностика на долните пикочни пътища – флексибилна уретроцистоскопия.