1. Без оплаквания, за първи път при урологпървично посещение, с добре напълнен пикочен мехур – време около 30 минути, цена 80 лева
  2. С оплаквания, за първи път при уролог – първично посещение, с добре напълнен пикочен мехур – време около 30 минути, цена 80 лева
  3. Без нови оплаквания, с много стари изследвания за обсъждане за второ мнение и избор на лечениепървичо посещение разширен обем – време около 1 час, цена 120 лева
  4. Посещение за избор на операция – включва диагностичен пакет от следните дейности: първичен преглед разширен обем с обсъждане, урофлоуметрия, абдоминална и трансректална ехография, уретроцистоскопия – време 2часа, цена на пакета 300 лева/ при отделни дейности общата цена е 430 лева/
  5. Посещение на близък на пациента за консултация по документи – време около 30 минути, цена 80 лева
  6. Посещение за смяна на катетър – време около 30 минути, цена 80 лева/може да включва наши консумативи и наш катетър в цената/. Внимание-при поставяне за първи път на катетър и при трудности с поставянето, е възможно, да се извърши флексибилна уретроскопия за оглед на пикочния канал/ обща цена 150 лева/. При неуспешно поставяне и след наша преценка е възможно, пациентът да бъде насочен към болнично заведение.
  7. Искам кратка среща с доц. Генадиев за уточняване – безплатно посещение, време около 15 минути, цена 0 лева.

Внимание: моля, носете актуални резултати от изследване на урина седимент и на ПСА общ и свободен.

Внимание: в началото на прегледа моля, уточнете, ако имате нежелание за ректален преглед и ректална ехография.

Внимание: моля, не заявявайте планов преглед за простата, ако лекувате възпалени хемороиди или се възстановявате от операция на хемороиди, анална фисура или друго, което ще попречи на ректалното изследване на простатната жлеза и ще загуби взаимно време.

Внимание: избор на операция, както и диагностика на рак на простата, без ректално изследване на простатната жлеза не можем да предложим. Изключение правят пациенти с ампутация на ректума след операция.