Прегледът на простатата може да се извърши по всяко време на деня, без предварителна диетична или очистителна подготовка на пациента. Пациентите да имат добре изпълнен пикочен мехур преди прегледа. Пациенти с хроничен запек могат да затруднят извършване на трансректална ехография. Пациенти с възпалени хемороиди или такива с изразена фисура или стеноза на ануса могат да не позволят извършване на ректален преглед и/или на трансректална ехография. Това следва да се вземе пред вид от пациента при планиране на преглед за простата. Задължително изследване на урина седимент и на общ Простатоспецифичен антиген – ПСА. Пациенти със съмнение за рак на простатата и с увеличен ПСА да изследват двата ПСА – общ и свободен.

Внимание: НЕ изследвайте ПСА при остра инфекция на урината, ако сте репонирал хемороиди през последните дни, ако сте имал ректални процедури, клизми и други, които могат да предизвикат повишено отделяне на ПСА.

Пациенти за консултация да носят стари изследвания на ПСА, както и други урологични документирани данни от прегледи и изследвания. Много препоръчително е, тези документи да бъдат подредени в хронологичен ред, за да не отнемат излишно време от посещението.

Пациентки с циститни оплаквания или с диагноза цистит трябва да имат актуални към прегледа урина седимент и урина за урокултура с микологично /за гъбички/изследване, актуален гинекологичен преглед с вагинален секрет за микробиологично изследване. Да представят подредени по хронология стари изследвания на урина и други документи във ръзка с диагнозата.

Пациенти за цистоскопия трябва да имат скорошно изследване на урина седимент за уроинфекция. В случай на уроинфекция цистоскопията не е информативна и е относително противопоказана. Преди флексибилна цистоскопия с гъвкав ендоскоп, пациентите могат да приемат течности и храна. Те не се нуждаят от обща анестезия, поставя се само стерилен гел в пикочния канал.

Да се информирам и разбера, какви са начините на заплащане, кои са удобни за мен и какви документи мога да получа.