1. Договор за операции между МЦ Д-р Генадиев и МБАЛ Вита, София, Втора база – Операции – платени, по ценоразпис на болницата.

Без НЗОК.

Адрес: ВИТА БАЗА 2 – ул. ФИЛИП КУТЕВ №10, София 1407, кв. Лозенец, срещу Мол Парадайз.

2. Договор за операции между МЦ Д-р Генадиев и МБАЛ Уни Хоспитал, гр. Панагюрище.

Без НЗОК. По ценоразпис на болницата.

Прегледи – платени – 80лв. Болницата обявява предварително дата – предимно в съботен ден. гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 100 ПК 4500

3. За осъществяване на дейността пациентът заплаща към МЦ Д-р Генадиев за извършване на дейности в София и извън София – за малка, средна и голям обем операция и/или друго лечение.