Лазерните апарати са направени така, че произвеждат светлинна енергия, която може да се насочва, контролира и регулира, като така служи за хирургично лечение. Този метод е особено приложим за простатна жлеза, тъй като простатната тъкан е с богато съдържание на хемоглобин и вода, които поглъщат добре лазерната енергия. Лазерните операции се извършват през пикочния канал/уретра/ и се наричат трансуретрални операции.

Лазерните апарати са няколко вида, според дължината на светлината, която се генерира от апарата. Най-популярни лазерни апарати са тези със светлина в зеления спектър/лазер със „зелена“ светлина, в инфрачервения спектър/холмиум, тулиум лазери/. Основна цел на лазерната операция е намаляване на обема на простатата и подобряване на уринирането. Това се извършва чрез: изпаряване, изрязване или енуклеиране. Енуклеацията е отделяне на аденома от неговата капсула, при което се използва лазер. Най-лесна за усвояване и извършване, и най-безопасна за пациента, е техниката на изпаряването. Това е методът вапоризация на простатната жлеза.

Лазерните операции имат предимство при пациенти с нарушен ритъм на сърцето, при пациенти с разреждане на кръвта, както и такива с висок риск от хирургично кървене.

Лазерните операции са трансуретрални и също като другите трансуретрални техники крият риск за увреждане на пикочния канал.