Световният опит препоръчва отворена класическа операция при уголемена простатна жлеза над 80 кубически сантиметра. Съвременните технологии позволяват, да се извърши лапароскопска операция на простатната жлеза. Лапароскопската операция спестява на пациента класическата оперативна рана, през която да се достигне до простатата. Раната се заменя с малки – 5-10 милиметра, отвори на коремната стена. Многократното увеличение на тъканите от лапароскопската оптична система позволява и задължава уролога, да извършва прецизно кръвоспиране по време на операцията. Лапароскопската аденомектомия позволява запазване на пикочния канал от оперативна травма, предпазва пациента от изпускане на урината, както и от значителна кръвозагуба, кръвопреливане и болка след операцията.

Ние въведохме и описахме тази лапароскопска оперативна техника и тя стана рутинна в нашата практика при пациенти, които са подходящи за отворена операция.

Можете да се информирате за метода тук: Intechopen.com Book Prostatectomy