Ракът на простатната жлеза може да бъде открит в ранен стадий/начален етап на развитие/ поради изследването на Простатоспецифичен антиген – ПСА. Ракът на простатата произлиза най-често от периферията на жлезата, поради което основен физикален /не чрез изследване и апарат/ преглед за откриване на рак на простатата, е ректалният преглед с палпация на периферията на жлезата от уролог. Урологът използва показалеца на ръката си /“дигитус манус“ – пръст на ръката, превод от латински език/. Този преглед се нарича ректално дигитално изследване на простатата и има за цел, да открие твърд участък в простатата, подозрителен за рак. При подозрение за рак се извършва биопсия на простатата. При доказване на рак в начален стадий – Т1-Т2, и без данни за метастази/разсейки/ пациентът може да се подложи на лечение чрез операция – радикална простатовезикулектомия или по-известна като радикална простатектомия.

Все още стандартна препоръка в световната практика е класическата отворена операция. Всеки лекар има право, спазвайки етиката на информираното съласие, да предложи на своя пациент и друг метод за радикална простатектомия – лапароскопска и лапароскопска робот асистирана операция. Основно предимство на лапароскопската операция е възможност за прецизна хирургия с незначителни странични ефекти за пациента. Това се постига чрез продължително обучение на уролога, докато достигне предимствата на този метод. Ето защо основен недостатък на метода лапароскопия е дългото обучение или така наречената крива на обучение. Тя е индивидуална за всеки уролог и завършва, когато той постигне предимствата на метода.

Лапароскопската радикална простатектомия следва да предпази пациента от значителна кръвозагуба и кръвопреливане, от значителна следоперативна болка, от дълго следоперативно възстановяване, от ранни хирургични усложнения. Всички тези обстоятелства нарушават имунитета на пациента, от който той се нуждае за лечение на онкологичната диагноза, за разлика от отворената операция, където тези възможности са ограничени, поради възможностите на метода, не толкова на уролога.

Лапароскопската радикална простатектомия има две цели за постигане – едната е лечението на рака, втората е възстановяване на уринирането и на еректилната функция. При недобри показания за операция, радикалната простатектомия, независимо по какъв метод, не може да постигне своите цели за пациента. Ето защо поставянето на диагнозата е от ключово значение за успеха на лечението.

Какво представлява и как се извършва лапароскопската радикална простатектомия накратко? В пациента, под пъпа, се поставят пет малки метални тръбички – троакари. Те заместват оперативната рана при отворената операция. През тези тръбички се поставят инструментите и една оптика, чрез която вътрешното оперативно поле на пациента се вижда на външен монитор в операционната зала. По този начин целият екип следи и извършва операцията. Операцията следва принципите на отворената класическа техника при увеличена видимост над 10 пъти от камерата. Това дава възможност за прецизна хирургия върху тъканите, за презино кръвоспиране в детайли, за прецизно възстановяване на тъканите. Недостатък е, че урологът не може да усеща тъканите директно със своите пръсти, така както е при отворената операция. При робот асистираната лапароскопска операция този недостатък е 100%, тоест урологът няма никакво обратно усещане за извършеното действие. Той се ориентира само зрително. Ето защо при недобра подготовка и при ограничен опит, лапароскопските техники не постигат предимствата за болния.

Моля, виж списък публикации и научни прояви на д-р Генадиев – За д-р Генадиев.