ЛАПАРОСКОПСКИ ОПЕРАЦИИ ЗА АДЕНОМ И ЗА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА – РЕЗУЛТАТИ ОТ 20 ГОДИНИ СОБСТВЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ОПИТ – 2003-2023

НАД 500 ОПЕРИРАНИ ПАЦИЕНТИ ЗА РАК НА ПРОСТАТАТА.

  1. Без кръвопреливане.
  2. Без преминаване в отворена операция – конверсия.
  3. Без пълно изпускане на урина – следоперативна инконтиненция на урината.
  4. Без оперативна и ранна следоперативна смъртност.
  5. Запазване на парапростатните съдовонервни снопове за възстановяване на еректилната функция.