Лечението на аденома на простатната жлеза/ДПХ/ може да бъде с лекарства-консервативно лечение,  или с операция – оперативно лечение. И в двата случая лекарят лекува пациента. Операцията на простатата има за цел, да постигне по-добро здраве и качество на живот на пациента.

По-добро здраве на пациента – да няма остатъчна урина след уриниране, която да уврежда пикочния мехур, уретери и бъбреци, с което да застраши и живота на болния.

По-добро качество на живот на пациента – широка струя, без нощно уриниране, добър сексуален живот.

Поради особеностите на простатата, операциите върху нея имат последствия върху функциите на пикочополовата система на мъжа, което пациентът трябва да знае и приеме. Не ми е известна профилактична операция за аденом на простатна жлеза и не предлагам такава на моите пациенти. Предлагането и извършването на операция на простата е изкуство на лечението, което всеки уролог практикува според своите знания и умения.

Съвременният подход за оперативно лечени на аденома на простатата трябва да осигури на болния минимално инвазивна операция с кратък възстановителен период. Днес урологията предлага поредица от методи за тази цел. Част от тях са класически, с утвърдена оперативна техника и резултати. Друг част все още се проучват и анализират. Въпреки това те също са полезни за пациента и не бива да се приемат за „експеримент“.

Аденомът на простатата, образно казано, се намира по средата на долния отдел на пикочната система на мъжа. От едната му страна е пикочният мехур, от другата страна е пикочният канал – уретрата. Урологът може да достигне до аденома по няколко начина, което определя метода за операция:

  1. Трансуретрален метод – през пикочния канал, от отвора на главата на пениса навътре към пикочния мехур. Чрез специални инструменти и апаратура урологът достига до аденома на простатата и го намалява, за да се разшири пикочния канал по протежение на простатата. Това намаляване на аденома може да се постигне чрез: високочестотен ток за медицински цели – монополярен и и биполярен, чрез различни видове лазерни източници, чрез други методи на тази основа.
  2. Трансвезикален – през пикочния мехур – отворен класически с оперативен разрез, метод.
  3. Лапароскопски метод – без рана и отваряне на тялото на пациента. Вътрешната част на операцията е както на отворената операция.

Трансуретралната монополярна резекция и класическата отворена операция все още са стандартни методи за хирургично лечение на ДПХ в световните препоръки. Въпреки това всеки лекар има професионално право, да предлага на пациента решение от своя опит.

В моята практика изборът на метод се определя спрямо цялата пикочна системата, а не само за аденома на простатата. За предсказване на най-вероятните резултати от операцията, е необходима изчерпателна и детайлизирана предоперативна диагностика.