Ракът на простатната жлеза може да бъде лекуван с операция. Операцията представлява и се нарича радикална простатовезикулектомия или само радикална простатектомия. Този термин съдържа премахване изцяло на простатната жлеза с прилежащите към нея семенни мехурчета/везикули/ и последната част от семепроводите/дуктуси/, които идват от тестисите и се включват в простатата. Нарича се радикална, защото всички тъкани в тази операция се премахват изцяло. В хирургията се прилагат и парциални, частични операции, но при други органи.

В някои случаи заедно с радикалната простатектомия се извършва и отстраняване на близките, регионарни, лимфни възли. Нарича се лимфна дисекция. Тя има само диагностичен ефект и ролята й продължава да се дискутира.

Стандартен метод за радикална простатектомия е отворената класическа операция. Тя е на първо място във всички световни препоръки поради достатъчните проучвания върху нея като лечебен и хирургически метод. Независимо от това, широко се прилага лапароскопската радикална простатектомия и лапароскопската робот асистирана операция. Те се извършват със или без лимфна дисекция, така както и класическата операция. При всички оперативни техники има възможност за запазване на съдовонервния сноп/кръвоносни съдове и нерви, които създават ерекцията на половия член/. Тази оперативна техника се нарича невросъхраняваща радикална простатектомия.

Всеки лекар си поставя лечебни цели и намира лечебен метод, за да ги постига. За мен лечението на рака на простатата има три цели: здраве, дълголетие и качество на живот на пациента. Ето защо в своята практика разделям радикалната простатектомия на две значения, които определят метода – като оперативна техника и като лечебен метод. За да се постигнат и двете, изборът за извършване на тази операция е само след задълбочена диагностика и търпеливо обсъждане с пациента и неговите най-близки хора.

Радикалната простатектомия е сравнително нова операция за българската урология. В световната практика тази операция бележи професионално начало и клинично значение през първата половина на 20 век. Втората половина на века усъвършенства метода и го налага като стандартен. За разлика от това, нашата практика се основаваше предимно на хормоналното лечение, което е класическо и доказано, но не е радикално и има временен ефект. В моя урологичен път първата ми възможност да видя и да асистирам в радикална простатектомия за лечение на рак на простата беше през втората половина на 1999 година. По това време доцент Стоян Чакъров, мир на праха му, вече извършваше и утвърждаваше тази операция в българската практика. Днес много от нас предлагат на своите пациенти тази операция.

В моята практика класическа отворена радикална простатектомия извърших за първи път като главен оператор в екип през 2002 година в болница „Лозенец“, след продължителна специализация в Мюнхен. Там имах възможност ежедневно и по няколко пъти да асистирам на великолепни оператори на класическата операция. Тогава лапароскопията в европейската урологията още прохождаше.

Първата лапароскопска трансперитонеална/през коремната кухина/ радикална простатектомия извърших с моя екип през пролетта на 2005 година. От тогава до днес не съм извършвал отворена класическа радикална простатектомия, а само лапароскопски операции. Първата лапароскопска екстраперитонеална/ извън коремната кухина/ радикална простатектомия извършихме през 2008година. Първата робот асистирана с Да Винчи радикална простатектомия с ментор и след това самостоятелно като оператор, извърших през 2010-2011г.

Радикалната простатектомия има лечебен ефект предимно при ограничен в простатата рак или такъв, който е открит рано и навреме за лечение. Лечебният ефект и оперативната техника са напълно свързани и определящи се взаимно две страни на радикалната простатектомия. Въпреки това операцията може да се извърши с успешен хирургичен резултат, но да не постигне очаквания лечебен ефект.

Успешната радикална простатектомия е следствие от успешна диагноза. В други случаи методът може да не постигне своите цели и да загуби доверието и на пациента, и на лекаря.