Списание БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ ЖУРНАЛ

BULGARIAN MEDICAL JOURNAL. XIII• 2019 • 2

ЛАПАРОСКОПСКА РАДИКАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ БЕЗ ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ – КЛИНИЧЕН ОПИТ ОТ 100 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СЛУЧАЯ

Ц. Генадиев1, Й. Томов2

1Клиника по урология, МБАЛ Уни хоспитал – Панагюрище 2Отделение по урология, МБАЛ „Вита“ – София

Endoscopic Extraperitoneal Transvesicocapsular Adenomectomy of Prostate (EETAP): A New Operative Method with an Innovative Learning Protocol for Its Performance

By Genadiev Tsvetin Trifonov

Submitted: June 12th 2018Reviewed: October 24th 2018Published: November 29th 2018

DOI: 10.5772/intechopen.82225

ПУБЛИЧНА защита

laparoscopy borovetz 2004 22-24 april1 

PREZENTATZIA SANDANSKI 2005

ЛАПАРОСКОПСКА УРОЛОГИЯ Варна 2005 Генадиев

ДИАГНОСТИКА НА ПРОСТАТНИЯ КАРЦИНОМ Генадиев

LRP Genadiev Varna2010

TRUS biopsy Genadiev Varna 2010

ЕЕРПЕ първи резултати

 

ЕНДОСКОПСКА ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ЕКСТРАКЦИЯ НА КОНКРЕМЕНТИ ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР

Лапароскопска радикална простатектомия – 10 годишен клиничен опитРавда 2015

Класически методи за минимално инвазивно лечение на простатен

ЛАПАРОСКОПСКА УРОЛОГИЯ – 10 ГОДИШЕН ОПИТ