• Простатоспецифичният антиген /ПСА/е белтъчна субстанция, която се отделя в кръвта само от простатната жлеза и понякога от семенните мехурчета и семепроводите.
 • Основното значение на ПСА е за ранна диагностика на рака на простатата.
 • ПСА е „индикатор“ за промени в простатата и реагира в почти всички случаи на промяна в състоянието на жлезата.
 • Стойностите на ПСА са индивидуални за всеки мъж.
 • Изследването на Свободен ПСА и съотношението му към Общия ПСА са полезни за определяне съмненията за карцином на жлезата.
 • Свободният ПСА /условно наречен „добър“ ПСА/, се отделя от доброкачествена тъкан /компонента/ на простатата.
 • Процентното съотношение на Свободен към Общия ПСА е клиничен извод, а не лабораторна стойност. Този клиничен извод е индивидуален за всеки уролог от неговата практика.
 • Стойностите на ПСА се интерпретират само от уролог, който сравнява урологичния статус на конкретния пациент със стойностите му на ПСА. Те не бива да се интерпретират от други специалисти или от самия пациент, поради риск от грешна диагноза.
 • Сравнението на ПСА с урологичния статус на пациента може да определи, дали стойностите са верни или се подозира лабораторно или друго несъответствие.
 • ПСА е незаменим и неотменим диагностичен метод в съвременната урология.
 • ПСА има диагностична стойност само в съчетание и допълнение на другите диагностични методи.
 • Чрез ПСА ракът на простатата може да бъде изпреварен.
 • Задълбоченото познаване на ПСА и неговото прилагане като диагностичен метод, е задължително в съвременната практика.
 • Стойностите на ПСА трябва да отговарят на конкретния пациент.