I. Цел на амбулаторната ни дейност е:

 1. Достъпно и разбираемо обсъждане,
 2. задълбочена диагностика,
 3. определяне препоръка за лечение,
 4. постигане на взаимно доверие с пациента.

Наблюдение на оперираните от нас пациенти, както и пациенти оперирани или лекувани извън нашата практика.

За постигане на тази цел сме създали организация, така че да отделим достатъчно време и внимание за всеки пациент. Да извършим ясно обсъждане с пациента и негов близък на извършени до момента изследвания и процедури. Да определим, има ли липсващи данни за диагнозата и да направим препоръка и организация за второ мнение. Да извършим прегледа, необходимите ехографии, ако е необходимо и урофлоуметрия с уретроцистоскопия. Информираме пациента за ползите от всяко изследване и метод. Не задължаваме пациента, да извърши целия диагностичен пакет на един етап, като запазваме правото му за остойностяване на пакетната цена в рамките на следващия период от време/около един месец/. След извършване на пълния диагностичен пакет ние можем да обсъдим с пациента неговото сегашно състояние, да прогнозираме развитието на това състояние, да предложим конкретно решение и да определим очакваните резултати от него. Пациентите за профилактичен преглед не се нуждаят от този пълен диагностичен пакет, но могат да се възползват при желание от тяхна страна.

За пациенти, които не са достигнали до тази информация, сме предвидили кратко безплатно посещение за уточняване.

 

За диагностиката на простатата извършваме следните методи, с които имаме значителен опит от дългогодишна системна и анализирана практика в интерес на пациента:

 1. Физикален преглед – ректално туширане – единствен и неотменен метод за преглед на простатна жлеза. Определя състоянието на жлезата – възпаление, съмнение за рак, болезненост.
 2. Повърхностна/абдоминална/ ехография – преглед с ултразвукова сонда, която се движи върху кожата на пациента. Това е най-често прилагания ехографски преглед.  Служи предимно за преглед на пикочен мехур и бъбреци. НЕ Е метод за рак на простата.
 3. Трансректална ехография – по време на прегледа в ректума се въвежда специална високочестотна ултразвукова сонда, която скенира директно простатната жлеза и постига изцяло различен образ на жлезата в сравнение с този от абдоминалната ехография. Служи за диагностика на рака на простатната жлеза, определя много точно обема на жлезата, използва се при биопсия.
 4. Генетичен неинвазивен уринен тест – служи за отмяна на класическата биопсия на простатата, защото дава 98 до 99% сигурен отрицателен отговор за агресивен рак на простатната жлеза/Сбор по Глисън 7 до 10/. Внимание: тестът не диагностицира неагресивния рак – сбор по Глисън 6. 
 5. Флексибилна уретроцистоскопия – тънък и гъвкав инструмент с вградена оптика и светлина, който прониква в пикочния канал и достига до и в пикочния мехур. Извършва се след поставяне на стерилен анестетичен гел в пикочния канал. Служи за оглед на пикочния канал и пикочния мехур. Дава информация за избора на операция и очакваните резултати от нея.
 6. Класическа трансректална пункционна биопсия на простата под трансректален ехографски контрол – извършва се при съмнение за рак на простатата, когато е необходимо, да се докаже или отхвърли. Методът е стандарт за световната практика.

Изследвания и подготовка за преглед на простатата

За първичен стандартен преглед на простатната жлеза са необходими актуални /с давност не повече от един месец/ изследвания на урина – общо изследване, изследване на простатоспецифичен антиген/ПСА/ – общ и свободен, добре изпълнен пикочен мехур преди прегледа.

 

Кои са най-често обсъжданите урологични проблеми в нашата практика?

Поради нашия професионален дългогодишен интерес и опит в диагностиката и лечението на простатната жлеза, обсъжданите проблеми и тяхното решение най-често са тези:

 1. Обсъждане на различните методи на лечение за доброкачествено увеличена простата/ДПХ/ – аденом на простатна жлеза – класически, минимално инвазивни/ наречени „безкръвни“/.
 2. Обсъждане на методите за оперативно лечение и други методи при рак на простатата/Карцином на простата/.
 3. Наблюдение, ръководство и грижи за възстановяване на пациента от проведеното оперативно лечение.
 4. Диагностика и лечение на други  урологични проблеми – камъни в пикочните пътища, операции на пикочен мехур,  други.

 

II. Цел на лечебната ни дейност – да осигурим организация и условия за пациента и неговите близки за извършване на определената урологична операция. Операции на простатна жлеза и други урологични операции можем да извършим в София в болница Вита и извън София – в болница Уни Хоспитал, град Панагюрище.

Основни операции на простатна жлеза, които извършваме

 1. Лазерна трансуретрална операция за аденом на простата – тулиев лазер – изпаряване, резекция или енуклеация
 2. Други трансуретрални операции с биполярен високочестотен ток
 3. Лапароскопска екстраперитонеална аденомектомия на простатата
 4. Лапароскопска екстраперитонеална радикална простатектомия със или без лимфна дисекция