Диагностика на простатна жлеза – аденом и карцином

Ранна диагностика на рака на простатна жлеза

Лапароскопска операция за оперативно лечение на аденома и на рака на простатата – лапароскопска аденомектомия и лапароскопска радикална простатектомия

Проучване, въвеждане и утвърждаване на нови диагностични и лечебни методи за простатна жлеза