Доц. Генадиев е посочен за експерт за нашата страна за уринен генетичен неинвазивен тест SelectMDx 

https://prostatebiomarker.org/en/find-an-expert/bg/dr-tsvetin-genadiev

Предложение за профилактика на рака на простатната жлеза

Информирано съгласие за уринен генетичен неинвазивен тест SelectMDx