Промяна на цените на следните дейности:

  1. Флексибилна уретроцистоскопия – от 250 лева на 350лв.
  2. Урофлоуметрия – от 60лв на 80 лв.
  3. Преглед с два ехографа – от 150лв. на 200лв.
  4. Пакетната цена от 400 лева се променя на 450лв. – преглед, два ехографа, урофлоуметрия, уретроцистоскопия

Запазват се цените на:

  1. Профилактичен преглед /първичен преглед/ – за пациенти без оплаквания. Очаквано време за посещение – около 30 минути. Цена 100 лева. В прегледа влиза и един метод ехография, ако е необходима.
  2. Вторично посещение – 50 лева
  3. Поставяне или смяна на уретрален катетър – с катетър от нас – обикновен или силиконов – 100 лева.
  4. Запазват се цените за консултация за операция.

Другите пациентитези с оплаквания, с провеждане на лечение и/или с обсъждане на документи, както и пациенти, които се нуждаят от определяне на метод на лечение – не са за профилактичен преглед. Те подлежат на различни диагностични методи и обсъждане на вече проведени процедури и резултати от тях/ скенери, магнитен резонанс, биопсия и други/. Очаквано време за посещение – около един час.

Цена на посещението – може да бъде или да започне от 200лв. по наше предложение и в интерес и съгласие на пациента, до цена, определена от другите дейности, например допълнително заплащане най-често за трансректална ехография на простатна жлеза – 50 лева, и/или урофлоуметрия – 80 лева, флексибилна уретроцистоскопия – 350 лева.

Пакетна цена при всички тези дейности – 450 лева. Пакетната цена е в полза на пациенти, които имат спорна диагноза, които имат съмнение за рак на простата, както и тези, които желаят решение и избор на лечение, особено предстояща операция или лъчетерапия/брахитерапия/. При това решение е необходимо обстойно диагностициране на пикочополовата система не само за по-добър избор на лечение, но и за очакваните резултати, усложнения и сравнително наблюдение в бъдеще.

Не е задължително, дейностите от пакета 450лв. да се извършат в едно посещение, като се запазва общата пакетна цена за пациента. Препоръчително е, това да стане в рамките на 30 дни.

За пациенти, които не са добре информирани предварително – отделяме около 10-15 минути безплатно посещение за уточняване на следващо посещение.

Ако желаете фактура моля, заявете я своевременно, не ни притеснявате, а помагате на организацията ни.

Благодарим Ви!