Профилактичен преглед – за пациенти без оплаквания. Очаквано време за посещение – около 30 минути. Цена 80 лева. В прегледа влиза и ехография, ако е необходима.

Другите пациенти – тези с оплаквания, с провеждане на лечение и/или с обсъждане на документи, както и пациенти, които се нуждаят от определяне на метод на лечение – не са за профилактичен преглед. Те подлежат на различни диагностични методи и обсъждане на вече проведени процедури и резултати от тях/ скенери, магнитен резонанс, биопсия и други/. Очаквано време за посещение – около един час. Цена на посещението – от 120лв., до цена, определена от другите дейности.

Пациенти, които при посещението си не са предварително добре информирани – около 15 минути безплатно посещение за уточняване на следващо посещение.

Благодарим!