Профилактичен преглед – за пациенти без оплаквания. Очаквано време за посещение – около 30 минути. Цена 100 лева. В прегледа влиза и един метод ехография, ако е необходима.

Другите пациентитези с оплаквания, с провеждане на лечение и/или с обсъждане на документи, както и пациенти, които се нуждаят от определяне на метод на лечение – не са за профилактичен преглед. Те подлежат на различни диагностични методи и обсъждане на вече проведени процедури и резултати от тях/ скенери, магнитен резонанс, биопсия и други/. Очаквано време за посещение – около един час. Цена на посещението – може да бъде или да започне от 150лв. по наше предложение и в интерес и съгласие на пациента, до цена, определена от другите дейности, например допълнително заплащане най-често за трансректална ехография на простатна жлеза – 50 лева, и/или урофлоуметрия – 60 лева, флексибилна уретроцистоскопия – 250 лева. Пакетна цена при всички тези дейности – 400 лева. Пакетната цена е в полза на пациенти, които имат спорна диагноза, които имат съмнение за рак на простата, както и тези, които желаят решение и избор на лечение, особено предстояща операция или лъчетерапия/брахитерапия/. При това решение е необходимо обстойно диагностициране на пикочополовата система не само за по-добър избор на лечение, но и за очакваните резултати, усложнения и сравнително наблюдение в бъдеще. Не е задължително, дейностите от пакета да се извършат в едно посещение, като се запазва общата пакетна цена за пациента. Препоръчително е, това да стане в рамките на 30 дни.

За пациенти, които не са добре информирани предварително – отделяме около 10-15 минути безплатно посещение за уточняване на следващо посещение.

Благодарим Ви!