Професионални интереси – диагностика и лечение на простатна жлеза – карцином на простата и доброкачествена простатна хиперплазия – минимално инвазивни методи на лечение – лапароскопия, роботизирана урология, брахитерапия, други методи.

Професионален принос към българската урология/списък публикации и научни прояви/:

  1. Въвеждане, развитие и утвърждаване на лапароскопската оперативна техника в урологията – като лекар ординатор и зам. началник клиника по Обща хирургия и Урология на УБ Лозенец, София.
  2. Въвеждане и утвърждаване в екип с клинична лаборатория в урологичната практика на свободната фракция на простатоспецифичния антиген – ПСА фрее/PSA free/ и клиничното значение на ПСА съотношение между свободната и общата стойност – УБ Лозенец.
  3. Въвеждане и утвърждаване на Високодозовата брахитерапия за лечение на рака на простатната жлеза като ръководител на урологичен екип от клиниката по Обща хирургия и Урология на УБ Лозенец
  4. Извършване и усъвършенстване на първите самостоятелни /без ментор/ робот асистирани операции при рак на простата – УМБАЛ „Г. Странски“, гр. Плевен.
  5. Публикуване в световно издание на два нови метода за лапароскопска операция – за камъни в пикочен мехур и за аденом на простатна жлеза.
  6. Създаване и развитие на Отделение по Урология и първия Простата център в страната – МБАЛ Вита, София.
  7. Създаване и развитие на Клиника по Урология 3 ниво – град Панагюрище, МБАЛ Уни Хоспитал.

Образование

1985г. – Средно образование в ЕСПУ 121, гр София

1985-1987 – Военна служба в МНО.

1994г – Висше Медицинско Образование, специалност „Медицина“. ВМИ гр. София, Факултет по Медицина

1998г. – Придобита специалност Урология, Катедра Урология и Нефрология към Военномедицинска Академия, гр. София

2009г. – Магистратура по Здравен мениджмънт, Медицински институт, София

Професионална реализация:

2017 – до момента – Консултант – Уролог в Болница Вита, гр. София

2015 – 2017г. Началник Клиника по Урология на МБАЛ Уни Хоспитал, гр. Панагюрище

2012 – 2015г. – Основател и ръководител на Вита Простата Център, Болница Вита, гр. София, 

2011 – 2012 г. – Доцент по Урология и Началник Клиника по Урология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ Плевен

2010 – Доцент по Урология ВАК в Клиника по Урология на УБ „Лозенец“ София, Медицински Факултет на СУ Св. Климент Охридски

2006 – 2011 г. – Заместник началник в клиника по Урология. Началник операционен блок на УБ „Лозенец”, София

2006 – 2011 г. – Председател на Комисия за качеството на преподаване към Медицински Факултет на СУ „Кл. Охридски”

1999 – 2006 г. – Лекар-ординатор в клиника по Урология Урология на УБ „Лозенец”, София. 

1998 – 1999 г. – Лекар- ординатор в клиника по Урология към Институт за лечение на чужди граждани, София, (днес УМБАЛ „Света Анна”)

1994 – 1998 г. – Специализант по Урология в Клиника по Урология на Военномедицинска академия, София

Курсове и специализации:

2018, 13.09. – Лазерна аблация на доброкачествена простатна хиперплазия с апарат Sorastelite/Ехолазер/ – Клиника по Интервенционална Радиология, Болница Алцано Ломбардо, АССТ – Бергамоест, Италия.

2018г. – Урологични стентове за дълъг престой – Алиум Медикал уретрални и уретерални стентове – Уъркшоп, Университетска Клиника Сапиенца, Рим, Италия.
2014г. – Laparoscopy – Training Centre, University of Leipzig, Department of Urology, Germany. Course Basic and Advanced Techniques in Laparoscopic Urology, Prostatectomy, EERPE, Leipzig, 20th – 22th of October 2014. 

2014г. –  22st Training Course of Endoscopic BPH Surgery from 28.11.2014 till 29.11.2014 at the Auguste-Victoria-Klinikum, Berlin

2012 г. – Training Workshop for Vaporesection for treatment of Benign Prostatic Hyperplasia with Thulium Laser/Обучителен семинар за лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата с Thulium Laser (Univ College Hospital, London, UK)
2011 г. – Курс по лапароскопска урология по техниката с един порт/Urology SILStm Masterclass (Elancourt, France, Covidien European Training Centre)
2010 г. – Курс по „Традиционна и Роботизирана асистирана лапароскопия в урологията и гинекологията” (Cluj Napoca, Romania)
2010 г. – Специален курс по Роботизирана урология (Cluj Napoca, Romania)
2010 г. – Application training Oncentra Prostate (Nucletron, София)
2009 г. – Магистратура по Здравен мениджмънт (Медицински институт, София)
2007 г. – Уъркшоп по „ Пластично-реконструктивна и оперативна лапароскопска урология” (Halle, Германия)
2004 г. – Специализация по Лапароскопска урология (Berlin, Charite, Campus mitte, Urologische Klinik, Германия)
2004 г. – Курс за самостоятелна работа с рентгенова апаратура за диагностични цели (НЦРЗ, София)
2003 г. – Специализация по Лапароскопска хирургия и урология (Словен градец, Словения, Ендоскопски център)
2003 г. – Първи курс по Ендоурология (Медицински университет, София)
2002 г. – Специализация по Екстракорпорална литотрипсия (Kantonsspital St. Gallen, Швейцария)
2002 г. – Специализация по Екстракорпорална литотрипсия (Градска болница Singen, Германия)
2002 г. – Специализация по обща класическа и ендоскопска урология (Klinikum Grosshadern, Urologische Klinik)
2000 г. – Курс по Ендоскопска урологична хирургия (Клиника по Урология, ДУБ „Св. Анна”, София)

Научни степени:

2007г. – Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност Урология 03.01.42.

Висша Атестационна Комисия, – въз основа на защитена дисертация на тема: „Лапароскопска тазова лимфна дисекция в диагностиката, стадиране и определяне показанията за радикална простатектомия при карцином на простатата”. Диплома номер 31428/28.05.2007 г.

Научни звания:

2010 г. – Научно звание „Доцент” по научна специалност 03.01.42 Урология.

Висша Атестационна Комисия, , по конкурс, обявен от Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
Диплома номер 26438/27.07.2010г.

2012г. Научна длъжност „Доцент“ по Урология, Медицински университет – Плевен, Факултет „Здравни грижи“, Номер/дата на акт за назначаване: 162 / 01.02.2012

Научни публикации – над 80.

Научни прояви – над 50.

Автор на програми за обучение на специализанти, програма за курс по лапароскопска урология, автор на лекции за дистанционно обучение – МУ Плевен.

Издадени монографии:

„Лапароскопска Урология”, 2008 г., Издателство „Реко”, гр. София – Под редакцията на Проф. П. Панчев и проф. Ст. Чакъров

Учебници:

1. Съавторство в учебник „Оперативна урология” – 2006, – П. Панчев, Т. Патрашков

2. Съавторство в учебник „Laparoscopy – an interdisciplinary approach”
Chapter title: Laparoscopic extraperitoneal approach for urinary bladder stones removal – a new operative technique
Издателство InTech, Croatia, 2011 – http://www.intechopen.com/books/laparoscopy-an-interdisciplinary-approach/laparoscopic-extraperitoneal-approach-for-urinary-bladder-stones-removal-a-new-operative-technique

Редактор на книга

Prostatectomy, Издателство IntechOpen, ISBN: 978-1-83880-685-9

Участие в научни проекти:

1. Ръководител на научен колектив от УБ „Лозенец”, София, за участие в Научен проект номер RHF-01-0135/2008 г., финансиран от Министерство на образованието, науката и младежта за въвеждане на нов за България метод за лечение на простатен карцином – високодозова интерстициална брахитерапия на простатата.

2. Ръководител на Научен проект за създаване на нов лазер в урологията. Номер на проекта DDVU-02-105/2010 г. Финансиран от МОН

3. Участие в научен проект за дистанционно обучение, МУ Плевен.

Членства

Член на управителния съвет на Българското Урологично Дружество – отговорник на сектор „Лапароскопия“

Научен секретар на Редакционна колегия на списание Български Медицински Журнал.

Член на редакционна колегия на списание Archives Of Surgery And Clinical Case Reports ISSN: 2689-0526 Gavin Publishers

Член на редакционна колегия на списание Archives of Urology, Herald Scholarly Open Access

Чужди езици: английски, немски, руски