Ехографията на простатната жлеза може да се извърши с достъп върху предната коремна стена – повърхностна /абдоминална или коремна/ ехография, или чрез въвеждане на ендокавитарен – ендоректален трансдюсер, през аналния отвор в ректума, така наречената Трансректална ехография. Трансректалната сонда скенира простатата чрез директен допир и с висока честота, с което изобразява детайли на органа. Ето защо този метод се използва за откриване на рак на простатата, както и при извършване на биопсия на простатата. Повърхностната ехография няма такива възможности, защото ултразвукът преминава през всички слоеве на коремната стена и изобразява силует на жлезата. Повърхностната ехография не е метод за диагноза на рака на простатата.