Така ще изградя моите очаквания, ще спестя взаимно време и ще направя посещението ми по-полезно за мен и за лекаря.

Това мога да постигна чрез: Преглед на сайта, Обаждане по телефона и запитване, От други посетители. Ще намеря отговор на следните въпроси:

  1. Да се информирам и разбера, какви урологични диагнози и какви пациенти се преглеждат тук, каква дейност предлага и извършва урологичният кабинет, дали тя ми е необходима, каква е организацията на посещението и дали ще получа това, което ми е нужно като медицинска услуга.
  2. Да се запозная с местоположението на кабинета, адреса, начини за достигане, място за паркиране.
  3. Мога ли да науча предварително, какви въпроси ще ми бъдат зададени? Ще приеме ли лекарят предварително подготвени отговори?
  4. Как да се подготвя за преглед, за консултация или за манипулация?
  5. Да се информирам и разбера, на какво лечение мога да разчитам, какви урологични операции и манипулации извършва доцент Генадиев и в коя болница?
  6. Да се информирам и разбера, каква цена мога да очаквам за необходимата ми дейност в кабинета, как мога да заплатя и какви документи мога да получа.