Ректалното палпиране /туширане, ректално дигитално изследване/ на простатата е единственият начин, урологът да достигне до част от простатната жлеза с показалеца на едната си ръка. Методът е стандартизиран в световната практика. Чрез този метод лекарят изпълнява едно от своите задължения – така нареченият физикален преглед – да докосне и изследва характеристиките на даден орган, в случая простатната жлеза. Основна цел на метода е, да диагностицира жлезата чрез определяне на твърдостта, болезнеността, отграничаването и степента на увеличение. Прегледът се извършва при липса на болезненост. Методът осигурява опипване – палпация – на онази част от простатата, която е най-рискова да развива рак – периферната част на жлезата. Ректалното туширане на простатата няма алтернатива и не се заменя от друг диагностичен метод за простата. Ректално туширане има и лечебно приложение при извършване на масаж на простатата.