Лапароскопска аденомектомия на простатна жлеза – алтернатива на отворената операция

Световният опит препоръчва отворена класическа операция при уголемена простатна жлеза над 80 кубически сантиметра. Съвременните технологии позволяват, да се изв...

ПРЕДИ ПОСЕЩЕНИЕ – МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ВЪВ ВАШ ИНТЕРЕС. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНИ ОТ 1 МАРТ 2023 ГОДИНА.

Промяна на цените на следните дейности: Флексибилна уретроцистоскопия – от 250 лева на 350лв. Урофлоуметрия – от 60лв на 80 лв. Преглед с два ехографа – от 150лв. на 200лв. Па...

Лапароскопска операция при Карцином на простатна жлеза – /Рак на простатата/

Ракът на простатната жлеза може да бъде открит в ранен стадий/начален етап на развитие/ поради изследването на Простатоспецифичен антиген – ПСА. Ракът на простата...