Лапароскопска операция при Карцином на простатна жлеза – /Рак на простатата/

Ракът на простатната жлеза може да бъде открит в ранен стадий/начален етап на развитие/ поради изследването на Простатоспецифичен антиген – ПСА. Ракът на простата...

„Течна биопсия“ SelectMDx уринен неинвазивен генетичен тест за агресивен рак на простатата

  Доц. Генадиев е посочен за експерт за нашата страна за уринен генетичен неинвазивен тест SelectMDx  https://prostatebiomarker.org/en/find-an-expert/bg/dr-tsvetin-genadiev Предложение за профилакти...

Защо при доц. Генадиев за диагностика и лечение на простатата? Как да разбера?

Защото мога да получа задълбочена и добре документирана диагноза на простатата. Това ще ми послужи за второ мнение, а и за сравнение в бъдеще. Мога да разчитам и на...