Лапароскопска операция при Карцином на простатна жлеза – /Рак на простатата/

Ракът на простатната жлеза може да бъде открит в ранен стадий/начален етап на развитие/ поради изследването на Простатоспецифичен антиген – ПСА. Ракът на простата...

„Течна биопсия“ SelectMDx уринен неинвазивен генетичен тест за агресивен рак на простатата

  Доц. Генадиев е посочен за експерт за нашата страна за уринен генетичен неинвазивен тест SelectMDx  https://prostatebiomarker.org/en/find-an-expert/bg/dr-tsvetin-genadiev Предложение за профилакти...

Защо при доц. Генадиев за диагностика и лечение на простатата? Как да разбера?

Защото мога да получа задълбочена и добре документирана диагноза на простатата. Това ще ми послужи за второ мнение, а и за сравнение в бъдеще. Мога да разчитам и на...

Как да се подготвя за преглед, за консултация или за манипулация? Какво мога да взема предвид преди посещението ми?

Прегледът на простатата може да се извърши по всяко време на деня, без предварителна диетична или очистителна подготовка на пациента. Пациентите да имат добре из...