Нова дейност

Нова дейност в МЦ „Света Екатерина“, гр. София, бул. Пенчо Славейков №52А, новото крило, на нулевия етаж вдясно. Минимален преглед – цена 150лв, по ценоразпис на центъра...

Урологична дейност на доц. Генадиев в Медицински Център Адела – кабинет и операционна зала

В Кабинета: Първичен урологичен преглед – около 30 минути, цена 100лв. Първичен урологичен преглед плюс един ехограф – 30 минути, 150 лева. Първичен урологичен преглед п...

Лапароскопска аденомектомия на простатна жлеза – алтернатива на отворената операция

Световният опит препоръчва отворена класическа операция при уголемена простатна жлеза над 80 кубически сантиметра. Съвременните технологии позволяват, да се изв...

ПРЕДИ ПОСЕЩЕНИЕ – МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ВЪВ ВАШ ИНТЕРЕС. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНИ ОТ 1 МАРТ 2023 ГОДИНА.

Промяна на цените на следните дейности: Флексибилна уретроцистоскопия – от 250 лева на 350лв. Урофлоуметрия – от 60лв на 80 лв. Преглед с два ехографа – от 150лв. на 200лв. Па...

Лапароскопска операция при Карцином на простатна жлеза – /Рак на простатата/

Ракът на простатната жлеза може да бъде открит в ранен стадий/начален етап на развитие/ поради изследването на Простатоспецифичен антиген – ПСА. Ракът на простата...